• Slide

Uitstoot van schadelijke stoffen: waar hebben we het eigenlijk over?

Dieselmotoren zijn vaak letterlijk de draaiende motor van de economie. Schepen, vrachtwagens en industriële machines worden aangedreven door dieselmotoren, die echter vaak wel een flinke impact hebben op het milieu. Wat maakt de uitstoot van een dieselmotor eigenlijk schadelijk?

Bij verbranding van diesel komen er verschillende stoffen vrij. Het grootste gedeelte hiervan is onschadelijk voor het milieu, maar een kleine hoeveelheid van de stoffen die vrijkomt is dat wel.

Doordat de druk in een dieselmotor standaard hoger is dan in een benzinemotor, is het rendement hoger, het verbruik lager en de CO2-uitstoot daarmee ook.

In een brandstofmotor reageren de brandstofmoleculen (koolwaterstoffen, oftewel CxHy) met de zuurstof (O2) uit de lucht tot water (H2O) en kooldioxide (CO2), of bij een onvolledige verbranding tot het gevaarlijke koolstofmonoxide (CO).

Hoewel CO2 ook bijdraagt aan de opwarming van de aarde, is CO2 als ‘losse’ stof niet schadelijk. Zo is het bijvoorbeeld ook gewoon de prik in frisdrank. Maar doordat de temperatuur bij verbranding zo veel hoger ligt dan bij een benzinemotor, bindt zich hierbij de onschuldige stikstof (N2) zich aan de zuurstof (O2), wat resulteert in NOx, oftwel de verzamelnaam voor stikstofoxiden.

NOx bestaat dus uit zowel stikstofmonoxide (NO) als stikstofdioxide (NO2) en dit zijn de stoffen die schadelijk zijn voor de mens. Ze dragen onder andere bij aan zure regen en afbraak van de ozonlaag.

Om de uitstoot van NOx terug te dringen, wordt er vaak voor gekozen om achteraf de uitstoot terug te dringen. Dat gebeurt door middel van, zoals de naam al doet vermoeden: nabehandelingssystemen.

In een nabehandelingssysteem, wordt onder meer door middel van een SCR (Selective Catalytic Reduction) –systeem wordt door middel van ingespoten ammoniak (NH3) NOx weer omgezet in water (H2O) en N2 (stikstof).

De andere stof die dieselmotoren uitstoten en die veel beter zichtbaar is, is roet. Deze roetdeeltjes ontstaan doordat kleine koolstofdeeltjes, koolwaterstoffen, en restjes van smeerolie, brandstof en slijtagedeeltjes uit de motor samenklonteren. Sommige van de roetdeeltjes zijn zo klein dat ze bij het inademen in de bloedbaan terecht kunnen komen. Hoe kleiner het roetdeeltje, hoe groter het risico voor de gezondheid dus. Tegenwoordig bestaan er dan ook limieten voor de grootte van de deeltjes die uitgestoot mogen worden, waarbij de kleinere deeltjes strenge regelgevingen kennen dan de grotere deeltjes. De uitstoot van deze roetdeeltjes wordt tegengehouden door het gebruik van een DPF, oftewel een Diesel Particulate Filter. Deze filter werkt als een zeef, waardoor roetdeeltjes blijven hangen in de filter. Door regeneratie wordt de roet in de filters alsnog verbrand; de manier waarop dit gebeurt verschilt per filter.

Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over de uitstoot van stoffen en de manier waarop die behandeld worden. Graag vertellen we je hier later meer over.