• Slide

Garantie John Deere

Naast de standaard garantie van John Deere biedt NPS Diesel haar klanten in Nederland, België en Frankrijk een verlenging van de garantie tot vijf jaar. De verlenging geldt alleen voor die motoren die worden toegepast binnen het hieronder genoemd dekkingsgebied. Hierdoor bent u verzekerd van de uitstekende prestaties van uw motor. De dekking van de verlengde garantie van NPS Diesel omvat:

  • vijf jaar of 10.000 draaiuren van motoren, ongeacht de toepassing binnen de EU;
  • geen aftrek nieuw voor oud;
  • de garantie is geldig vanaf de eerste dag waarop uw motor begint te draaien;
  • dekkingsgebied: de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland; voor scheepstoepassingen uitgebreid tot aangrenzende territoriale kustwateren en alle havens in de Middellandse Zee;
  • bij elke garantieschade geldt een eigen risico van € 750,00 als vaste aftrek op de schadevergoeding;
  • bij schade zal NPS Diesel het schadeherstel aan het onder de garantie vallende object uitvoeren en/of coördineren.

Voor garantieclaims geldt altijd dat de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 72 uur aan ons gemeld dient te worden. Voor het melden van schade dient u gebruik te maken van het Casco schadeformulier.

Engine Owner’s Warranty John Deere

Garantievoorwaarden John Deere (vertaling Engine Owner’s Warranty)

Garantievoorwaarden John Deere (verkorte versie)

Inbouwverklaring niet voltooide machines 3029 – 4045 – 6068

Inbouwverklaring niet voltooide machines 4024 – 4045 – 5030 – 6068

Inbouwverklaring niet voltooide machines 6081 – 6090

Inbouwverklaring niet voltooide machines 6125 – 6135