• Slide

Machine Control Unit

De Machine Control Unit (MCU) van NPS Diesel vormt een flexibel, intelligent meet- en regelsysteem. Stelt u zich eens voor dat u problemen kunt vaststellen en diagnosticeren zonder dat u zich bij de machine bevindt.

Met de flexibel programmeerbare MCU van NPS Diesel kunnen er op afstand additioneel diverse regelingen ontwikkeld en op de machine geappliceerd worden. Denk bijvoorbeeld aan een hot-shutdown regeling, druk-temp regeling en een derate instelling.

De MCU is hardware matig uitgevoerd met een aantal extra analoge en digitale ingangen waardoor extra sensoren aan te sluiten zijn en schakelingen mogelijk zijn (tot max 5 Amp) zonder relays. Via de CAN bus van de motor zijn actuele parameters uit te lezen, maar is ook diagnose uit te voeren. Deze informatie kan op een display worden weergegeven maar ook via sms of een internetpagina die speciaal voor u als klant wordt ingericht.

Machine Control Unit