• Slide

Algemene voorwaarden

Leveringen vinden plaats conform de algemene voorwaarden van de V.I.V.
De (nieuwe) algemene voorwaarden van de V.I.V. zijn op 22 april 2010 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

V.I.V. leveringsvoorwaarden